New announcement. Learn more

TAGS

42e nieuwsbrief: Wie volg jij & wie volgt jou?

Een van de vier belangrijke waarden binnen Alongsiders is Mastery - meesterschap…

Meesterschap betekent “het vermogen hebben om aan een taak te werken, doelen te stellen, problemen op te lossen en resultaten te behalen". We leven in een wereld die een bepaald niveau van ‘meesterschap’ vereist in ruil voor geld om te leven, en in die zin is het een basisbehoefte. Kunstenaars en dichters, atleten en geleerden en zelfs kinderen die in bomen klimmen zoeken ‘meesterschap' al dan niet voor een beloning of erkenning. De behoefte aan ‘meesterschap’ is onderdeel van ons mens-zijn. We kunnen dit terugvoeren tot Gods opdracht aan de mens in Genesis om op een positieve manier ‘meesterschap’ te hebben over de - toen nog volmaakte - schepping. Maar het leven in deze gebroken wereld brengt (jonge) mensen in situaties die hun dromen, en hun vermogen tot ‘meesterschap’ kapot kunnen maken. Kinderen in de marge worden vaak geconfronteerd met obstakels bij het starten of afmaken van hun opleiding en het leren van allerhande vaardigheden. Hoe kunnen wij met deze kinderen en jonge mensen optrekken?

In het leven van de Heer Jezus, onze Meester, zien we ‘meesterschap’ terug in de manier waarop Hij in Zijn dagelijks leven met gebroken mensen in contact is, hen onderwijst en dienend leidt.

(Lees verder, download de nieuwbrief via deze link.)