New announcement. Learn more

Wij houden van muziek 🎶

Als je bij ons thuis komt kan het je eigenlijk niet ontgaan: we houden van muziek. We maken muziek, zingen, spelen muziek, er staat eigenlijk bijna altijd wel muziek aan.  We schrijven muziek - spelen samen in diensten. Familie van der Maas & muziek horen bij elkaar.

Als je bij ons thuiskomt hopen we dat je van de muziek geniet, en anders laten we je graag een beetje kennis-maken met de muziek door de video's hieronder. Geniet ervan!

Home Sweet Grace

Een nummer geschreven in de periode dat wij in Cambodja woonden. De vraag waar ik mee worstelde was "Waar ben ik thuis"? In die lied komt die vraag langs en bezing in ook het antwoord. Thuis is waar Jezus is.

We zijn allemaal 'op doorreis'. Allemaal gaan we door perioden van verandering en transitie. Ze zijn niet altijd eenvoudig, maar ze vormen ons en daarom zijn ze waardevol. Ze herinneren ons eraan dat ons uiteindelijk Thuis bij de Heer Jezus is:

They say that home is where the heart is, but I don't know where my heart is, so I'm lost / Lost in between places, lost in between faces that I know / And just when I think I arrive on that place called 'home' a part of me cries out: "I feel so alone" / So what I do is moving around, never completely home, but I’m homeward bound / It all will come together in one place / It’s friends, it’s family, it’s You: it’s grace / And grace just keeps on leading every day, every step of the road / Time and time and time I ruin it, but He just keeps me afloat / Like Peter I am sinking but He never misses out on my hand / And I’m sure He will lead me safely home, to His promise-land / What I know is You are there / The house that You prepared, we will share / I can't wait to get there / I keep moving, keep moving / Heaven's call is moving me.

De kerk van alle eeuwen

De kerk van alle eeuwen. Waar is die? Hoor jij erbij, hoor ik erbij? En wat is mijn rol in die kerk? Individueel, voor ons als gezin van der Maas maar ook wij samen... Hoe trekken we samen op. Dat is waar dit lied over gaat. Samen, eensgezind achter Jezus aan.

Met de kerk van alle eeuwen zingen wij een nieuw lied / Een lied van overwinning, nee vervagen zal het niet / De kerk van alle eeuwen als een parel in Gods hand / Kostbaar in God’s ogen en altijd houdt ze stand / O vader laat mij zien hoe ik u dienen kan / Jezus zet mij in, voor Uw grote plan / U Trooster in mijn hart Die mij leiden zal. / Met de kerk van alle eeuwen zijn wij samen onderweg Allemaal verschillend maar verbonden met de weg Delend van de waarheid en het leven dat Hij geeft Voor ieder die het horen wil en voor de ander leeft / O Vader laat ons zien de grootheid van Uw hart Jezus zet ons in voor mensen in hun smart / O Trooster in ons hart, laat ons uw handen zijn / Met de kerk van alle eeuwen breken wij nu het brood, En nemen van de beker die U in Uw liefde bood. / Leer ons te onthouden dat de eenheid die U geeft Niet alleen met U is maar met ieder die U leeft / O Vader onze stem wil zingen van Uw zoon Jezus van uw werk, Uw lijden en Uw kroon / U Trooster die ons leert, Uw eenheid te verstaan.

Safe

Waar ben je veilig? Bij het schrijven van dit leid ben ik met die vraag bezig geweest. Enerzijds weten dat je bij Jezus veilig bent, en soms ben je middenin de storm toch bang. Er is veel meer over dit lied te vertellen - als je dat wilt weten kom je maar een keer langs voor een bak koffie. Geniet!

I know that I’m safe just here / In the center of Your hurricane / Devastation is all around / The storm is raging but I know I am found / I am safe, I am safe here / I was lost, I am found here / I was bound, now I'm free, I am free, because of You / Your pierced hand took mine / Your wounds have healed, but the scares still shine / Help me never forget the cost / Of Your great love to set free the lost.