New announcement. Learn more

Back to Blog

38e nieuwsbrief, "Zomergroeten" ☀️

Het hitteplan is vandaag in werking en ik zit lekker in de tuin deze nieuwsbrief te schrijven. Pfoe, Cambodjaanse temperaturen. We werken naar de zomerbreak toe. Die hebben we nodig. Er is veel gebeurd. Veel mooie dingen. We zijn dankbaar en nemen je graag mee. Alongsiders gaat over samen oplopen. Elkaars ‘Alongsider’ zijn - in Jezus naam, want we willen Hem laten zien aan de mensen om ons heen. Zelf hebben wij ook een aantal Alongsiders, mensen die met ons oplopen. Op persoonlijk vlak, maar...

July 20, 2022

38th newsletter, "Summer greetings ☀️"

The heat plan is in effect today here in Holland and I am sitting in the garden writing this newsletter. Pfoe, Cambodian temperatures. We are working towards the summer break. We need it. A lot has happened. Many beautiful things. We are grateful and happy to take you with us. Alongsiders is about walking together. Being each other's 'Alongsider' - in Jesus' name, because we want to show Him to the people around us. We ourselves also have a number of Alongsiders, people who walk with us. On a pe...

July 19, 2022

37e nieuwsbrief, "Less of me"

Lampen uit, geluid aan en draaien maar. Het is nog maar een paar dagen geleden dat we in Almere met een hele groep mensen keken naar de documentaire over het leven van Johan Toet. Indrukwekkend - dat was het woord dat ik na de film vaak terug hoorde. En dat ging dan niet alleen over de film… De roller coaster waar de film je in meeneemt laat zich lastig vatten in woorden. Hoe beschrijf je het leven van een jonge man die zichzelf wil bewijzen omdat hij door zijn vader steeds afgewezen is, ...

May 19, 2022

37th newsletter, "Less of me"

Lights out, sound on and ‘of we go’. It was only a few days ago that we watched the documentary about Johan Toet's life with a whole group of people in Almere. Impressive - that was the word I often heard after the film. And it wasn't just about the film... The roller coaster that the film takes you on is difficult to put into words. How do you describe the life of a young man who wants to prove himself because his father has always rejected him, a young man who looks for it in drugs, has mo...

May 18, 2022

36e nieuwsbrief, "Our first decade"

‘The First Decade’, zo heet een album van Ralph van Manen, en ik heb het maar even opgezet tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief. Bijna 2 jaar terug in Nederland, na bijna 6 jaar Cambodja, een jaar Middelburg en een jaar Bijbelschool. 10 jaar geleden, in de zomer 2012 begon onze ‘zendingsreis’. Wat een avontuur!We willen getuigen van Gods grootheid en goedheid door deze jaren heen. Pak een bakje koffie of thee en ga er lekker voor zitten. Niet om te ontdekken hoe goed wij het hebben...

February 18, 2022

36th newsletter, "Our first decade"

The First Decade' is the name of an album by Ralph van Manen, and I put it on while writing this newsletter. Almost 2 years back in the Netherlands, after almost 6 years Cambodia, one year Middelburg and one year Bible school. 10 Years ago, in the summer of 2012, our 'missionary journey' started. What an adventure!We want to testify of God's greatness and goodness throughout these years. Grab a cup of coffee or tea and sit back and relax. Not to find out how well we have done - that is disappoin...

February 17, 2022

35e nieuwsbrief, "Ben ik een Christen...?"

Deze vraag kwam uit de mond van een jongere zus - Iris - en was gericht aan haar Alongsider, laten we haar Sanne noemen. Sanne loopt al een behoorlijke tijd naast Iris, maar deze vraag verraste haar toch een beetje. “Wat bedoel je?”, vroeg ze terug.(Lees verder de download de nieuwsbrief)...

November 26, 2021

35th newsletter, "Am I a Christian...?"

This question came from the mouth of a younger sister - Iris - and was addressed to her Alongsider, let's call her Sanne. Sanne has been walking alongside Iris for quite some time, but this question surprised her a bit. "What do you mean?", she asked back....

November 25, 2021

35e nieuwsbrief, "Ben ik een Christen...?" - GROOT LETTER

...

November 24, 2021

34e nieuwsbrief, Bijna vakantie!

Zijn jullie ook aan het aftellen? Als ik dit schrijf is het voor ons nog 7 dagen, en dan even lekker de stekker eruit: vakantie! Als we terugkijken naar wat er allemaal gebeurde over de afgelopen periode gaan we die vakantie moe, maar heel dankbaar in. Pak een bakje koffie, lees verder en wees bemoedigd.(Lees verder de download de nieuwsbrief)...

July 2, 2021

34th newsletter, Almost Holidays

Are you also counting down? As I write this, for us it is only 7 days left, and then we will be off: holiday! When we look back at what happened over the past period, we enter that holiday tired, but very grateful. Grab a cup of coffee, read on and be encouraged....

July 1, 2021

34e nieuwsbrief, Bijna vakantie - GROOT LETTER

...

June 30, 2021

[ENG] ‘Luctor et Emergo’ - I struggle but I will prevail (survive)...

...

October 1, 2020

[NL-GROOT] "Luctor et emergo" - ik worstel en kom boven

...

October 1, 2020

[NL] "Luctor et emergo" - ik worstel en kom boven

...

October 1, 2020

[NL-GROOT] Nog een paar dagen in Cambodja...

...

March 1, 2020

[ENG] Only a few days left in Cambodia

...

March 1, 2020

[NL] Nog een paar dagen in Cambodja...

...

March 1, 2020

[NL/ENG] Onze jaarlijkse nieuwjaarsgroet / New-year greeting

...

January 1, 2020

[NL-GROOT] We komen naar Nederland, maar we komen niet alleen...

...

July 1, 2019

[ENG] We go to the Netherlands, but we don’t go alone...

...

July 1, 2019

[NL] We komen naar Nederland, maar we komen niet alleen...

...

July 1, 2019

[NL] Complete update - Shalom Valley

...

May 1, 2019

[ENG] Complete update - Shalom Valley!

...

May 1, 2019

[NL] Complete update - Shalom Valley

...

May 1, 2019 Posts 1-25 of 29 | Page next